Dewis Iaith : English Cymru

Archwilio


Hamdden Merthyr Tudful

- Ewch i'r Safle -

Llyfrgelloedd Merthyr Tudful

- Ewch i'r Safle -

Adeilad Ty Coch

- Ewch i'r Safle -

Castell Cyfarthfa

- Ewch i'r Safle -

Amdanom ni

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn gwmni elusennol dielw sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau hamdden a diwylliannol ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Ein gweledigaeth yw ‘Gwella Bywydau drwy Hamdden a Diwylliant’ a'n cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i fod yn fwy egnïol yn gorfforol ac yn ddiwylliannol, gwella ffyrdd o fyw a lles ledled y Fwrdeistref Sirol a rheoli ein cyfleusterau a'n gwasanaethau mewn ffordd gost-effeithiol.

Cysylltwch â ni yn Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful, Llyfrgell Ganolog Merthyr, Stryd Fawr, Merthyr Tudful. CF47 8AF. 01685 727476